Kdo jsme

Realizátoři projektu

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

Zhoubné nádory jsou u dětí a dospívajících vzácná onemocnění, většinou velmi odlišná od nádorů dospělých. Před padesáti lety se dařilo vyléčit 5% pacientů, dnes 80%. A tak lidí s vlastní zkušeností s léčbou nádoru v dětství přibývá. Je to jeden z 600 dospělých. Většina našich bývalých pacientů žije normální životy, pracuje, zakládá rodinu. Někteří si nesou následky nemoci a její léčby po celý život. Všichni za sebou mají zkušenost vítězného zápasu s život ohrožující nemocí, vyžadující náročnou a komplikovanou léčbu. O jejím výsledku často rozhoduje včasné stanovení diagnózy na podkladě varovných příznaků, spolupráce dítěte a rodiny se zdravotníky, zachování vztahů dítěte ke škole, kamarádům. O tom všem jsou naše besedy ve školách, kterých se účastní i naši vyléčení pacienti.

jany_stary

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

PŘEDNOSTA KLINIKY

MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Původním záměrem projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT bylo ukázat onkologicky nemocné děti v novém, pozitivním světle a na základě toho představit profesi dětského onkologa. Je pro nás milým překvapením, že v tuto chvíli dopad projektu mnohonásobně překročil původně zamýšlený záměr. Projekt už není pouze výstavou výtvarných fotografií onkologicky nemocných dětí. Vstřícnost a angažovanost rodičů a samotných pacientů dělá z projektu iniciativu, která je novou příležitostí pro stávající i budoucí onkologické pacienty a jejich blízké. Rodiny léčených dětí i děti samotné nám s velkou otevřeností píší své dojmy z období nemoci, dělí se s námi o pocity z průběhu léčby, o náročné okamžiky ze života s onkologickou diagnózou. Pacienti se těší na splnění uvedených přání, která se chystáme realizovat z darů a finančních příspěvků. Od začátku je projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT nesmírným přínosem pro všechny zúčastněné.

Cingrosova

MUDr. Lucie Cingrošová

dětský onkolog

HAIMA CZ, z.s.

HAIMA CZ, z.s. je spolek, který sdružuje rodiče dětí s hemato-onkologickým onemocněním a dále také další sympatizanty bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. Jsme rádi, že od roku 2014 máme pod naším křídlem projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT a své aktivity propojujeme.

Jan Blodek

předseda Haimy

Partneři projektu

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

porsche_logo
Spolupráce začala konceptem zábavných projížděk v Porsche a dalších luxusních vozech pro dětské pacienty a jejich blízké. Den s Porsche, oblíbené odpoledne s bohatým doprovodným programem pro dětské hematoonkologické pacienty a jejich rodiny, aktuálně pořádáme na všech provozovnách po celé České republice. Smysluplnost a úspěch projektu podpořily rozvoj další spolupráce. V roce 2014 se Porsche Inter Auto stalo partnerem dětských besed na téma prevence a osvěta dětské onkologie.

Ing. Lenka Minaříková

Ing. Lenka Minaříková

Marketing

Mag. Christian Lang

Mag. Christian Lang

Generální Ředitel

Bandova

Irena Bandová

Public Relations

Magistrát hl. m. Prahy

Záštitu hlavního města Prahy nad besedami o dětské onkologii pořádanými pro studenty škol v rámci projektu „Můj nový život“ který se uskuteřní ve školním roce 2014/2015 v hlavním městě Praze uděluje Mgr. Ludmila Štvánová, radní hlavního města Prahy. V Praze dne 1. 8. 2014

blank

Mgr. Ludmila Štvánová

radní hl. m. Prahy pro oblast školství a volného času

Vyléčení pacienti na besedách

Ida

IDA MELMEROVÁ

Věk: 19 LET | Diagnóza: zhoubný nádor měkkých tkání

Přednášky jsou užitečná věc. Děti ze základních či středních škol mnohdy neví základy o onkologickém onemocnění, které by mohly vědět. Je fajn se s nimi podělit o svůj příběh.

Dětští onkologové

sedlacek

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

Hlavní zaměření: TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

Cingrosova_big

MUDr. Lucie Cingrošová

Hlavní zaměření: Ambulance KDHO

smisek

MUDr. Petr Smíšek

Hlavní zaměření: AKUTNÍ LEUKÉMIE

malis

as. MUDr. Josef Mališ

Hlavní zaměření: NÁDORY KOJENCŮ A BATOLAT

Zaujalo vás co děláme?

Objednat besedu